Ventilatie woningen

Ventilatie woningen

Ventileren voor een gezond binnenklimaat

Ventilatie is belangrijk om het klimaat in de woning gezond te houden. Met ventilatie worden ongewenste stoffen afgevoerd en komt er verse lucht binnen. Goed onderhouden ventilatiesystemen dragen bij aan een gezond binnenmilieu. Wanneer een ventilatiesysteem niet goed wordt onderhouden, dan kunnen er klachten als hoofdpijn en dufheid ontstaan. Daarnaast kan schimmel een oorzaak zijn van slecht onderhouden ventilatiesystemen.

Natuurlijke toevoer ventilatie Moerkapelle

Natuurlijke toevoer ventilatie

Bij natuurlijk ventileren wordt vervuilde lucht afgezogen met een ventilatiebox. Dit noemen we mechanische ventilatie. De verse lucht komt via de roosters, die meestal bij de kozijnen zitten, de woning binnen. Vaak wordt dit systeem uitgevoerd met een standenschakelaar of CO2 regeling. Deze ventilatiesystemen worden tegenwoordig zelden nog geïnstalleerd, omdat er duurzamere manieren van ventileren zijn ontwikkeld. Het nadeel van dit systeem is dat er in de winter koude lucht en in ze zomer warme lucht binnen komt. Hierdoor worden de kosten om het huis in de winter warm te houden verhoogd. Het voordeel is dat dit systeem goedkoop in aanschaf is en makkelijk is te onderhouden.
Warmte terugwin ventilatie

Warmte terugwin ventilatie

Bij ventilatie met WarmteTerugWinning (WTW) wordt de toegevoerde lucht van buiten opgewarmd door de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. De toevoer en afvoer zijn met elkaar verbonden door middel van een warmtewisselaar. Door het voorverwarmen of koelen van de lucht is er een grote besparing op de verwarmings- en koelingskosten. Met dit systeem kunt u tot ongeveer 30% energie besparen. Het ontwerpen en installeren van WTW-installaties vraagt om meer vakmanschap dan een standaard ventilatiesysteem. Hierdoor is het belangrijk om vroeg in het bouwproces rekening te houden met de ventilatie. Het voordeel van ventilatie met WTW-unit is dat het energie bespaard. Nadelen zijn dat er meer onderhoud nodig is en dat het systeem meer ruimte in beslag neemt.

Wanneer u nieuw gaat bouwen of voor een warmtepomp kiest, dan adviseren we u om de mogelijkheden van WTW-ventilatie te overwegen. Wij helpen u hier graag mee.

079-5932524
info@kadiksbv.nl