Elektra keuringen

Elektra keuringen

NEN 1010 & NEN 3140 keuring elektrische gereedschap en installaties

Elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. Daarom moeten deze regelmatig worden geïnspecteerd. Een periodiek controle van elektrische installaties, gericht op het opsporen van (potentiële) defecten kan veel schade voorkomen.

NEN 1010 inspectie
Een inspectie, uitgevoerd volgens de norm NEN 1010, richt zich voornamelijk op ’niet in gebruik zijnde’ nieuwe installaties en aangepaste installaties. Het doel van deze inspectie is om vast te stellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.

NEN 3140 inspectie
Een inspectie, uitgevoerd volgens de norm NEN 3140, richt zich vooral op ‘in bedrijf zijnde’ bestaande elektrische installaties en gereedschappen. Het doel van deze inspectie is het voldoen aan de ARBO-wet, met betrekking tot de veiligheid van werknemers en gebruikers van de installaties en elektrische gereedschappen.

Rapportage
De werkwijze en resultaten van de inspecties die wij uitvoeren worden samengevat in een heldere rapportage. Hierin leest u ook de aanbevelingen om verbeteringen/aanpassingen in de installatie door te voeren.

Wanneer u vragen heeft over deze inspecties, of wilt dat wij een NEN 1010 of NEN 3140 uitvoeren, neem dan contact met ons op.

#
#
#
079-5932524
info@kadiksbv.nl