Elektra keuringen

NEN 1010 & NEN 3140 Keuringen
Inspectie elektrische installaties
Elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. Daarom zullen deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Een regelmatige controle van elektrische installaties– gericht op het opsporen van (potentiële) defecten kan veel schade voorkomen. Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen.

 NEN 1010 inspectie
Een inspectie uitgevoerd volgende de norm NEN1010, waarbij deze zich voornamelijk richt op “niet in gebruik zijnde” nieuwe installaties.
Doel: het vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.

 NEN3140 inspectie
Een inspectie uitgevoerd volgens de norm NEN 3140, waarbij deze zich voornamelijk richt op “in bedrijf zijnde” bestaande elektrische installaties.
Doel: het voldoen aan de ARBO-wet met betrekking tot de veiligheid van werknemers en gebruikers van de installaties.

 Rapportage
De werkwijze en resultaten van de inspectie worden samengevat in een heldere rapportage. Hierin leest u ook de aanbevelingen om verbeteringen/aanpassingen in de installatie door te voeren.

Wilt u meer informatie over de NEN3140 en NEN1010 keuringen? Download hier de folder. 

 © Kadiks installatiebedrijf BV - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Privacybeleid